menu

SAĞLIK POLİÇELERİ

Bireysel Sağlık Sigortası

Sağlık Sigortası, dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar. Sigortalıların herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılanır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bağlı bireylerin, anlaşmalı özel hastanelerde fark ödemeksizin muayene olmasını sağlayan sigorta uygulamasıdır.

Hayat Sigortası

Hayat sigortası, kişinin poliçe süresi boyunca prim karşılığında yaşamında gerçekleşebilecek maluliyet, tehlikeli hastalık veya işsizlik gibi durumlarda kişinin kendisine, vefat durumunda ise kanuni mirasçılarına maddi destek sağlar.

Seyahat Sigortası

Yurtdışı Seyahat Sigortası, yurtdışı seyahatlerinizde karşılaşabileceğiniz acil sağlık problemlerini teminat altına alan ve seçilen alternatife göre Yardım Hizmetleri ile içeriği genişletilmiş seyahat sağlık sigortasıdır.

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası ile başınıza gelebilecek ani ve harici bir olayın etkisi ile yaşamınızı yitirmeniz veya sakatlanmanız riskine karşı tüm dünyada geçerli teminat sağlanmaktadır.

© MİRADA SİGORTA 2020. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.