menu

İŞ YERİ POLİÇELERİ

İş Yeri Paket Sigortası

İş Yeri Paket Sigortası; işyeri binanızı ve tüm muhteviyatınızı koruma altına alarak işyerinizde oluşabilecek hasarlar için güvence sağlar. Yangın, su baskını, taşıt çarpması, hırsızlık, cam kırılması ve daha pek çok riske karşı işyeriniz için en geniş güvenceyi sunar.

İşveren Sorumluluk Sigortası

İş kazalarına karşı işvereni güvence altına alan bir sigortadır. İşverenin hukuki sorumluluğu nedeniyle zor durumda kalmasını önleyen bu sigorta sayesinde, iş kazasına uğrayan işçiler veya işçilerin hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek tazminat talepleri karşılanır.

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mesleki sorumluluk sigortası; avukat, mimar, mühendis, mali müşavir ve serbest meslek sahiplerini, mesleki faaliyetleri esnasında üçüncü şahıslara verebileceği zararlardan doğabilecek tazminat taleplerine karşı güvence altına alır.

Montaj All Risk Sigortası

Montaj bütün riskler sigortası, ya da montaj all risk sigortası (EAR), montaj çalışmalarına yönelik aniden çıkan ve beklenmedik bütün riskleri tek bir poliçe ile teminat altına almaktadır.

Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası, ani ve beklenmedik durumlarda, kapsamı dahilinde bulunan cihazların başına gelebilecek tüm zararları karşılayan sigorta uygulamasıdır.

Makine Kırılması Sigortası

İşletmenizde kullandığınız makineler her gün birçok farklı risk ile karşı karşıya kalır. Makine Kırılması Sigortası ile oluşabilecek risklere ve uğrayabileceğiniz büyük boyutlu zararlara karşı kendinizi koruma altında alabilirsiniz.

3. Şahıs Sorumluluk Sigortası

Üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası, gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür.

Akaryakıt Paket Sigortası

Akaryakıt paket sigortası; akaryakıt istasyonlarını, doğal afetler ve risklere karşı güvence altına alır.

Nakliyat Sigortası

Nakliyat Sigortası, herhangi bir yükün, onu taşımaya uygun karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu nakil vasıtalarıyla bir yerden bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları, poliçede şartlar kapsamında güvence altına alan sigorta türüdür.

İnşaat All Risk Sigortası

İnşaat All Risks Sigortası, yapı malzemelerinin inşaat alanına indirilmesinden, tesisin kullanılmaya başlamasına kadar geçen süre içinde, doğa, teknik ve insan faktörlerinin neden olabileceği çok geniş bir risk yelpazesini güvence altına almaktadır.

© MİRADA SİGORTA 2020. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.